โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”

          โครงการความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในโลกอินเทอร์เน็ตของชื่อโดเมน .th ซึ่งเป็นรหัสประเทศไทย และ ชื่อโดเมน .ไทย ซึ่งเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยในระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมการนำชื่อโดเมน .th และ .ไทยไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเรียนและเพื่อการทำงาน 

ดูรายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนรับคูปอง ฟรี
ที่ https://edu.thnic.co.th